Press Reports

Radio


life radio

Life Radio Interview, April 2023

life radio

Life Radio Acoustic-Session “Running”, April 2023

TV


life radio

HT1 Interview, April 2023

life radio

LT1 Interview (Video Shooting „Running”), April 2023

life radio

WT1 Interview, April 2023

life radio

WT1 Interview (Video Shooting
“Fight Girls”, November 2023)

Print Daily


life radio

Kronen Zeitung, April 2023

life radio

OÖN-Was ist los?, April 2023

life radio

Kronen Zeitung, May 2023

life radio

Heute, November 2023

Print Weekly


life radio

BezirksRundSchau, April 2023

life radio

Extra-Blick, April 2023

life radio

Tips, April 2023

life radio

Tips, November 2023

life radio

Tips, February 2024

life radio

Tips, March 2024

Print Monthly


life radio

City Magazin, April 2023

life radio

Moments Magazin, April 2023

life radio

Die Oberösterreicherin, May 2023

life radio

Moments Magazin, November 2023

life radio

Die Oberösterreicherin, November 2024

life radio

Moments Magazin, February 2024

Online

heute.at - November 2023

krone.at - May 2023

musikmagazin.at - Februar 2024

musikmagazin.at - October 2023

musikmagazin.at - April 2023

weekend.at - February 2024

weekend.at - November 2023

weekend.at - April 2023

meinbezirk.at - February 2024

heute.at - November 2023

meinbezirk.at - October 2023

meinbezirk.at - April 2023

tips.at - März 2023

tips.at - November 2023

tips.at - April 2023

momentsmagazin.at - February 2023

momentsmagazin.at - April 2023

momentsmagazin.at - November 2023

dieoberoesterreicherin.at - April 2023

lt1.at - April 2023

wt1.at - November 2023

ht1.at - April 2023

earshot.at - May 2023